Wat u kunt doen?

Voor de implementering van dit ICT Trainingscentrum LIVBANTU zoeken wij sponsors en donoren. We hebben berekend dat na een aanloopperiode van maximaal 18 maanden de onkosten per jaar zullen liggen rond de € 17.000. Al met 70 cursisten per maand zullen de inkomsten ruim voldoende zijn om die kosten te dekken. De totale investerings- en start-up kosten bedrage naar onze schatting € 55.000. We zoeken nog sponsors voor ca. € € 26.500.Het scholencomplex van Projets Mikondo; La Tulipe.


Stichting Vrienden van Mikondo ondersteunt sinds 2001 onderwijs en ontwikkeling voor kansarme kinderen in de wijk Mikondo in Kinshasa. Vooral gaat die steun naar de school die uitgaat van Projets Mikondo: La Tulipe. Daar hebben inmiddels al vele duizenden kinderen uit de allerarmste families kwaliteitsonderwijs gekregen waarvoor de Vrienden van Mikondo de middelen verschaften. Dit schooljaar bijv. ruim 1200 kinderen. Zolang gratis onderwijs voor allen in Congo-Kinshasa een wensdroom blijft, is deze hulp dringend nodig. Zie www.mikondo.nl


Bestuursleden van Stichting Vrienden van Mikondo met
met de coördinator van Projets Mikondo.

Contactgegevens

Project LIVBANTU Van Projets Mikodo (DRCongo) Samen met Vrienden van Mikondo (Nederland)

LivBantu@gmail.com
VriendenvanMikondo@gmail.com 
www.Mikondo.nl

KvK 08107971
Bankrekening: NL37INGB 0009394095
t.n.v. Vrienden van Mikondo

Bij donatie s.v.p. vermelden: LivBantu
Wij hebben de ANBI status.

Secr. Dewes van Lohuizen
Kon. Wilhelminalaan 37
7415 KP Deventer
0570-621390

informatie ook bij Mieke Rang
0630756041 – 0521-381925
Docucongo@gmail.com
Harry Olde Reuver of Briel
0624866869 juli 2019  

linken