21 December 2022 Kwartaalbericht

U leest in deze aflevering wat er bij ons de laatste maanden van dit jaar zoal speelde. In willekeurige volgorde.

Een lastige keuze is: wel of niet namen noemen van donateurs, fondsen. In het algemeen willen die om "hen moverende redenen" liever onbekend blijven voor de buitenwacht. Dus noemen we geen namen. - Maar soms toch juist wel! En wat doen we dan? Dan noemen we die naam wel! Deze keer betreft dat de Kringloopwinkel De Recycling, die zo de klanten kan laten weten wat er gebeurt met de winst die ze maken. Toezegging van € 1.500 voor stoffen voor de Naaischool.

De jaarlijkse Nieuwsbrief is inmiddels naar de abonnees op onze mailinglijst. In twee bladzijdes samengeperst een terugblik op 2022.

De enorme hersteloperatie van het schoolgebouw, hoe het daarmee is gegaan? Daarvoor is zeer ruimhartig gedoneerd (ruim € 53.000.) zodat het werk grondig kon worden aangepakt. De lessen worden nu in een veilige omgeving gegeven. - In een reportage zullen we a.s. januari op deze plaats tonen hoe dat eruitziet. Dan is namelijk Papy Kabangu Kaluba, de projecthouder, weer ter plekke en hij zal sprekende beelden met een goede camera maken voor ons verslag.


La Tulipe 16 december 2022 - schoolreisje van de kleuters

Vanaf begin schooljaar, in September, moesten met onze steun weer de meeste uitgaven gedaan kunnen worden door onze partner Projets Mikondo. Het gaat dan vooral om La Tulipe, de school, voor gratis onderwijs aan kinderen die anders geen toegang tot een school hebben wegens de kosten. In September moeten de leermiddelen gereed zijn voor al die klassen: de schriften die op school worden gemaakt, ook de cahiers voor de communicatie met de ouders, en de agenda's om de lessen en het huiswerk in te noteren, en de eerste toetsen en proefwerken, enz. Ook veel afdrachten aan verzekeringen en de overheid moeten gedaan worden. En dat gaat zo door tot in december.

De Naaischool Muasi Mosala trok weer tientallen meiden die de opleiding wilden volgen. Ze hadden gezien en gehoord hoe de vorige gediplomeerden meteen werk vonden om in hun onderhoud te voorzien. - Gigantisch zoveel stof er nodig is voor die lessen! - Op 24 december is weer een diploma-uitreiking. Iedereen blij en trots! En wat zei de IPPA, de official van de overheid (die in de jury zat)? Dat andere Naaischolen die hij kende niet zo goed georganiseerd waren als deze! - Elk van de meiden had in de laatste maand van haar opleiding 5 kledingstukken geheel zelfstandig gemaakt. Daarbij werden alle technieken die ze geleerd had toegepast. Bij de kledingshow voor de jury werd uitleg gegeven over allerlei onderdelen. Een paar dagen later, op de dag van de diploma-uitreiking, gaat ieder op een catwalk nog weer andere kleding showen.

Papy is een weekje in Nederland geweest
voor ontmoetingen en besprekingen met de achterban her en der in het land. Bestuur, adviseurs en enkele grote donateurs zagen kans zich even vrij te maken voor uitgebreid overleg met Papy. Dit was wederzijds zeer inspirerend. We hoorden onder meer hoe het systeem van persoonlijke begeleiding op school werkt en raakten daar zeer van onder de indruk. Voor de naaste toekomst zijn de paaltjes uitgezet hoe naar meer autonomie van het project toe te werken. U hoort er meer over in februari. - Papy heeft trouwens een vracht aan tasjes, kussenslopen, schorten en japonnen meegenomen om hier te verkopen. Zoals op de Kerstmarkt in Steenwijk. Alles made in Mikondo! Volgende keer, beloofde hij, hoeden en petten en andere modieus kleingoed.


- kussenslopen - diverse modellen en stoffen -


Leuke tasjes


Dewes op de Kerstmarkt in Deventer

Er is op enkele plaatsen een snelle inzameling gehouden voor sportkleding. Die komt enorm goed van pas. Elke week worden er wedstrijden georganiseerd door ARAMBE voor de jeugd van Mikondo. Wat Papy nu niet kon meenemen in de trein van ons naar Parijs, en vervolgens naar Mikondo gaat in het voorjaar in een busje op weg. Hopelijk zijn er dan ook schoenen bij.

Aan het begin van het schooljaar konden alle leerlingen (!) een schooluniform krijgen. Dankzij onze sponsors en een enorme inspanning van de meiden van de Naaischool Muasi Mosala.


Een deel van de sportkleding; v.l.n.r. dominee Bob, Mieke en Papy

Er zijn benarde situaties geweest voor onze kaspositie. Zo zelfs dat we moesten aankloppen om ons uit de brand te helpen. Dat was gelukkig niet tevergeefs.

Nog even en het jaar is om. Net als vorig jaar zullen alle medewerkers vast en zeker een echt kerstmaal kunnen genieten in hun gezin. Ook daarbij hielpen onze donateurs.
Het was een jaar waarin de grote betrokkenheid bleek van velen. Per leerling van La Tulipe droegen we ongeveer € 7,- per maand bij.
De bouwkundige staat van de school is aanmerkelijk verbeterd. En zo meer. Te veel om op te noemen.

We gaan hoopvol het nieuwe jaar tegemoet om ook dan een groot verschil te kunnen maken in de levens van alle kinderen en medewerkers van Projets Mikondo.


December 2022 - voor de jury van de Naaischool

14 september 2022 EEN GOEDE START

Deze keer willen we hier speciaal belichten wat onze partner Projets Mikondo dan doet in die "strijd tegen ongeletterdheid". En waarom onze en uw steun daar voor nodig is.

De school LA TULIPE van Projets Mikondo is er speciaal voor de kinderen die niet op enige andere school terecht kunnen.

Waarom niet?
Kijk op deze foto.
Daarom!


Als niemand wat doet voor die kinderen ... dan wij toch?

Zulke schooiertjes opwekken om op jouw school te komen?
Ze hebben geen eens kleren ervoor, laat staan spullen.
Ze groeien op voor galg en rad. Niemand voedt ze een beetje behoorlijk op.
Moet de overheid toch doen?
De Congolese overheid!
En die moet het betalen, toch?

Maar als je daar op moet wachten, gebeurt er niets, en zijn deze kinderen voorgoed verloren voor een goede toekomst.
Wij zelf hebben door onze eigen scholing een goede start in het leven gekregen. Dus dat gun je anderen ook.

Dat is de drijfveer voor Papy en zijn team. En ook voor ons. We voelen ons aangesproken omdat ons gevraagd wordt hen te helpen. En we kennen ekaar al zo lang! Al meer dan 20 jaar zijn we vrienden.

Moeilijke opgave? - Daar hebben we het niet over. Voor zoveel problemen is er inmiddels al een oplossing gevonden in die 20 jaar! Door Creativiteit en vooral Doelbewust handelen.


18 augustus 2022 Badara - spelletjes doen met Arambe

Neem het probleem: schoolkleding. Ouders die hun kinderen niet naar school sturen omdat ze geen schoolkleding kunnen betalen? - Dan zoeken wij een oplossing. 1) zoeken we een of meer sponsors 2) laten we die uniformen maken op de Naaischool die bij ons Projets Mikondo hoort sinds 2020.


13 september 2022 - ouders welkom op LA TULIPE om te overleggen over schoolkleding.

Maar hoe bereik je de ouders van die kinderen? Goeie vraag!
In Mikondo is op LA TULIPE en ook sinds twee jaar op de Naaischool regelmatig iets te doen waar iedereen welkom is. Om te zien wat het resultaat is van de school en de leerlingen.
Demonstraties. Open dagen.
Feestelijke rapportuitreidingen.
Spetterende diplomauitreikingen.
En zo kan ieder zelf zien en informatie inwinnen hoe dat werkt: een school waar je geen schoolgeld voor hoeft te betalen.

En het team gaat ook het achterland in, waar de vluchtelingen neergestreken zijn. Waar geen water is, geen wegen zijn. Alleen voetpaden.
Ze nemen soms hun plastic stoeltjes mee. Anders brengen ze de mensen in verlegenheid, zoveel bezoekers en geen zitplaats kunnen aanbieden ...het toppunt van armoede.
Zo nemen ze de tijd ervoor om de ouders op te wekken hun kind nu toch echt naar school te sturen! En op al de bezwaren komen ze met oplossingen. Zoals de schoolkleding. De schoolspullen ook, zoals al die schriften die nodig zijn. En de lessen om te leren thuis.


26 augustus 2022 - Projets Mikondo onderweg naar Badara


26 augustus 2022 - ontmoeting - vrouw doet de was in een plas in haar groentetuin.


26 augustus 2022 - Badara - (op de voorgrond: jongen sorteert zijn handeltje: zakjes houtskool )


Inschrijving van twee kinderen voor de school van Projets Mikondo

De vrijwilligers van Projets Mikondo zijn oud-leerlingen van LA TULIPE die inmiddels 3e of 4e jaars student zijn! Ze helpen graag de onderwijzers bij het werven voor school. Ze vertellen uit eigen ervaring hoe zij dankzij LA TULIPE nu zo ver zijn gekomen.

Nu zal een oplettende lezer(es) denken: als die kinderen in Badara zo ver weg wonen, hoe komen die hummeltjes dan op LA TULIPE, waar de school om 8 uur of zelfs 7 uur 30 begint? Goeie vraag. Dat lukt dus ook niet. Oplossing: dan brengen we de school naar de kinderen! En zo gedacht en zo gedaan.
Een meester en een juf bieden zich aan.
Beginnen maar!
bij de foto rechts:
14 september 2022 - in schoolkleding! op LA TULIPE
11-8-2022 - Arambe Esengo in Badara - film voor klein en groter

En de rest van de tijd? Na 12 uur? Dan zijn de groteren welkom om op een groot scherm naar films te kijken met een educatieve inhoud of voetbal. Ook dat is een groot succes, want de meesten hebben zelfs nog nooit zoiets gezien, ook geen TV. En de volwassenen? Die hebben de plek ontdekt om eens bij elkaar te zitten, ook eens film te kijken, en eens te praten. Kortom, het is een buurthuis in wording. Op een plek waar helemaal niets is bedacht noch voor scholing noch voor buurtwerk. Het ziet er puik uit!


10-8-2022 Dépendance ARAMBE ESENGO in Badara. Halfopen zaal voor de filmvertoningen

Tot slot deze keer MUASI MOSALA. Een mooie afsluiting daar deze week; Diplomering van de 3e groep. Uiteraard met een echt examen, een echte examencommissie, waarin ook een of twee inspecteurs.

De afgelopen weken was de spanning hoog opgelopen. Ieder die opgaat voor het diploma moet vijf (5) werkstukken maken, op school, van een kostbaar stuk stof, een pagne. Maar wel geheel zelfstandig! En in een persoonlijk schrift moet alle lesstof, met theorie en patronen keurig opgetekend staan. Er worden bij het mondeling onderzoek ook een stel vragen gesteld die vallen buiten het vak naaien. Algemene ontwikkeling dus. Gedrag, presentatie, voorkomen krijgen ook een beoordeling.
Vandaag, 14 september, vind ik dat formulier op de Facebookpagina van Muasi Mosala. Het formulier met de onderwerpen en ernaast de ruimte voor de punten. Eronder komt uiteraard de naam van betrokken meisje of jonge vrouw.

Het ontroert enorm! Nog maar een paar maanden geleden was hun bestaan totaal uitzichtloos, en nu, ieder zelfbewust op eigen benen, en bekwaam om haar kostje te verdienen met dat mooie creatieve vak.

Een verslag met foto's van de aanloopperiode van MUASI MOSALA hebben we speciaal gemaakt voor wie ons geholpen heeft deze start te maken. Gemaakt door Mieke Rang en Papy Kabangu, de projecthouder. Vertaald uit het Frans naar het Nederlands. Een aanrader om te lezen! Klik op de link.

En de herstelwerken dan? Zie ook het Blog van Mieke van 14 september. Dat gaat daar ook over. En verder verdienen die een apart artikel. Volgende keer. Met ook beelden en video. Hulde aan de werkers, zoals José die in no time een gat groter maakt in de muur van de kleuterschool, dan goed dichtmetselt en voor je tot tien kan tellen dat keurig dichtgestreken heeft!

4 augustus 2022

Het was me het maandje wel voor LA TULIPE. - In deze aflevering drie onderwerpen:

Einde schooljaar LA TULIPE
Karwei Afmaken voor gebouwencomplex LA TULIPE (onze nieuwe actie)
Naaischool MUASI MOSALA


Vorige lichting Muasi Mosala (uitreiking diploma's, begin maart 2022)

Einde schooljaar. - Het was me het maandje wel voor LA TULIPE.

Op het nippertje werd van hogerhand besloten de laatste schooldag op te schuiven van 19 juli naar 23 juli.

Die laatste maanden van een schooljaar wemelt het van de staatsexamens. TENAFEP, TENASOP, EXETAT. Allemaal met administratieve rompslomp. Alleen wie voldoende punten behaalt mag naar het volgende niveau. Op de school is er dan veel drukte met training en instructies en het gereed maken van de "macarons" (speciale identiteitskaarten met pasfoto enz.) en papieren, want zonder die wordt de toegang geweigerd aan de examenkandidaat.

Zorgelijk is dan weer dat voor al die examens per persoon veel examengeld betaald moet worden! Voor de doelgroep van LA TULIPE een enorme hindernis, en daarom probeerden wij weer een oplossing te vinden. En wat een geluk! Ook dit jaar is het dankzij de achterban van onze St. VRIENDEN VAN MIKONDO gelukt daarvoor de nodige dollars bijeen te krijgen. Wat een opluchting dat was! Hartelijk dank dus aan onze vrienden die ons uit de brand hielpen! - Nu nog wachten op de uitslagen ...

Op 21 juli was de laatste examendag van de middelbare scholieren. Zonder incidenten verlopen, gelukkig. Iedereen was keurig op tijd komen opdagen, netjes in uniform, om naar de examenzaal te gaan en de meisjes hadden het niet gewaagd de regels te overtreden qua kapsel. Model Etoile (Ster) en zeker geen fantasie kapsels.


een keur aan kapsels ( op het feestje van Muasi Mosala oktober 2021)

Volgens de kranten dreigde de correctie van de examenstukken in het honderd te lopen omdat de correctoren eerst hun achterstallige betalingen wilden ontvangen. Maar op LA TULIPE geen spoortje ongerustheid. Ach nee, dat wordt wel op tijd gesust, was het commentaar daar. En inderdaad ...

Karwei Afmaken voor het gebouwencomplex LA TULIPE en onze nieuwe actie.

Voor het herstel van het schoolcomplex hadden de werkers vanaf eind juli dus helemaal vrij baan. Het is zaak volop van de schoolvakantie te profiteren, want die duurt maar kort: LA TULIPE stroomt op 3 september weer vol met "bleu-blanc", zoals de kleuters en kinderen genoemd worden naar de kleuren van hun uniform. Nadat de stormschade van eind maart was opgenomen bleek al gauw dat de staat van het gebouwencomplex gevaarlijk slecht was. Een nieuw dak aanbrengen op muren die op instorten stonden? Dat was niet verantwoord. Het perceel ligt geklemd tussen de buurhuizen, dus kan de school niet horizontaal uitbreiden. Er zit niets anders op dan grondig herstel van de bestaande constructie, wat veel meer gaat kosten dan voorzien was voor de stormschade. Hoe ingrijpend dat nu wordt, is bijvoorbeeld goed te zien aan de gevel aan de straatkant. Die ziet er nu al heel anders uit.


Van l.n.r. gevel - 4 juli 2022 - helemaal rechts nog 2 betonnen ramen

De eerdere ramen van beton waren goed tegen diefstal en molest, maar er rustte daarmee veel te veel gewicht op de muren. Die vensters zijn nu van ijzer. En voor de veiligheid lijkt dat te licht misschien? Inderdaad, daarom is er een extra sluis gemaakt. Daar komt geen onverlaat meer door, horen we zeggen.

Dat de school aan de Hoofdstraat ligt vereist goede bewaking en beveiliging. In onrustige tijden richt het gespuis zich graag op zo'n gebouw. En zelfs in rustige tijden moet je je zo goed beschermen tegen inbraak, alsof je een bankgebouw hebt.

Nieuwe dakspanten, nieuwe golfplaten, nieuwe dakgoten. het is inmiddels allemaal al voor elkaar!

Aan de zijde van de binnenplaats wordt de trap naar de 1e verdieping verstevigd. Het balkon vervalt zodat het ook niet meer mogelijk is dat leerlingen daarop kattenkwaad uithalen. Wat je niet kan zien, is de zeer degelijke versteviging van de muren, met daarin veel ijzeren staven en van boven rondom een
zgn. ceintuur van gewapend beton.Van r.n.l. gevel - 27 juli 2022 - ijzeren ramen geplaatst


19 juli 2022 - ijzeren vensters en ramen klaar om geplaatst te worden

Het is ongelooflijk bemoedigend dat in korte tijd een bedrag dat we noemden voor herstel van de schade, namelijk € 50.000, is bijeengebracht via ons banknummer en ook voor een deel via Geef.nl. We schreven daar al over in de aflevering van 1 juli. Van dat geld is inmiddels de laatste cent besteed aan het doel.

Maar de herstelwerken zijn nog niet af. Het ligt dus voor de hand dat we opnieuw een actie starten om financieel de helpende hand te bieden tot aan de afronding.

Misschien is het doelbedrag nog weer te laag, misschien valt het mee. In dat laatste geval zouden we eindelijk een bodempje kunnen leggen voor een buffer voor onverwachte stroppen.

De Actie KARWEI AFMAKEN heeft als doelbedrag € 20.000 Ons banknummer is NL37INGB0009394095, t.n.v. Stichting Vrienden van Mikondo. Vermeld erbij KARWEI AFMAKEN en dan komt je gift 100% ten goede aan dit Karwei.

Je kan ook via de doneerknop terecht bij Geef.nl voor deze actie Je kiest dan een bedrag als gift plus een bedrag voor de administratie van het platform Geef.nl.

Naaischool MUASI MOSALA

Op de Naaischool MUASI MOSALA wordt volop gewerkt aan de drie verschillende opdrachten voordat het examenwerkstuk aan de beurt komt. Er kon daarvoor voldoende stoffen gekocht worden en ook de nodige fournituren. Dankzij de achterban van Vrienden van Mikondo!

Het programma van de uitreiking van de diploma's aan de meisjes van de lichting van maart is al bekend. Wie nu en dan kijkt op de Facebookpagina van Muasi Mosala, vindt er heel wat nieuwtjes en foto's van de ruime zaal vol nijvere jonge vrouwen.

Bijvoorbeeld het programma voor het afstuderen van de groep die afgelopen Maart is begonnen: 15-17 september presentatie van de gemaakte werkstukken aan de jury, 20 september juryberaad, en 24 september uitreiking van de diploma's.

Je kan er ook lezen (8 juli) dat er problemen waren geweest. Sommigen konden namelijk het tempo van het programma niet bijhouden omdat ze op hun beurt moesten wachten om te kunnen naaien op een machine. Maar die problemen zijn opgelost. Quote: "... dankzij de Vrienden van Mikondo en de vasthoudendheid van onze président Papy Kabangu kunnen we volgende week meer vaart erin zetten, en zal dan elk op een machine kunnen werken zonder te hoeven wachten op haar beurt."

Dat er enorm veel energie (en tijd) is gestoken in dat verzamelen en opsturen en gereed maken van naaimachines wordt dus wel beseft daarginds! Leuk voor onze achterban hier!

Op 22 juli lezen we op Facebook van de Naaischool dat er sinds een maand behalve vakkennis die de meiden autonoom maakt ook nog een ander soort coaching geboden wordt door ene Meneer Patrick. We zien hem ook op de foto.

Dankzij deze psychologische opvang is er ook aandacht voor de meiden die dat zo node missen. MUASI MOSALA is voor hen een familie, een schuilplaats, een oase, lezen we daar. Het gaat immers om jonge mensen die totaal geen opvang hebben gekend of begeleiding in het bestaan en vaak ook niet verder zijn gekomen op school dan de 3e klas! En daardoor onvoorstelbaar hulpeloos in het leven stonden. Vandaar nu structureel psychologische en pedagogische opvang in deze veilige haven voor hen: MUASI MOSALA.

MUASI MOSALA is veel meer dan zomaar een naaischool waar je niet voor hoeft te betalen (dankzij de achterban van de St. Vrienden van Mikondo) We konden het al vaak zien aan de foto's: hoe die meisjes opbloeiden zodra ze een weekje op les waren. Vergelijk ze op dag 1 met de presentatie bij de eindproef, dan kan je niet geloven dat het dezelfde jonge mensen zijn.


Dag 1 - de nieuwelingen wordt gevraagd naam en adres en leeftijd op te geven.


Laatste dag: show van de werkstukken en viering van de diplomering.

Tenslotte: We gaan weer "gewoon" doen wat we kunnen in deze moeilijke tijden. Door de inflatie, de koersval en flinke prijsverhogingen kan je voor je geld al veel minder kopen, en je vraagt je af: hoe moet dat nu volgend schooljaar? Minder kinderen op school ondersteunen? Minder jongens en meisjes, mannen en vrouwen uit een uitzichtloos bestaan helpen? Wat kunnen wij eraan doen volgens jou/ u ? We horen het graag.

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het mooie project? Blijf dan op de hoogte via deze website, en de Blog van Mieke daarop.

Let ook op je mailbox, of geef alsnog je emailadres door aan
vriendenvanmikondo@gmail.com.

En op Facebook is ook een groep rond het project: Mikondo Fanclub.

Mieke vind je ook op Facebook: met informatie over Mikondo, en Congolese actua.

1 juli 2022 voor Herstel Stormschade € 50.117 opgehaald !

Eind maart dit jaar is in het weekend het schoolgebouw van LA TULIPE getroffen door natuurgeweld. De schade was zo groot, dat we even helemaal de kluts kwijt waren, zowel hier in Nederland als in Mikondo. Een catastrofe!

De lessen moesten daarna zo gauw mogelijk gewoon doorgaan, maar wel in een veilige omgeving. Onze opdracht hier was duidelijk: laat ieder weten wat er is gebeurd en begin met een inzameling.

Hoeveel is er dan nodig? De bouwkundige staat van het getroffen gebouw bleek al gauw zo slecht, dat het niet maar alleen een kwestie is van een ander dak erop. Herbouw dus, met de beste materialen en door deskundige aannemers. Eerste eis: veiligheid voor de schoolkinderen voor nu en nog een flink aantal jaren hierna.

Een gewonde en de getroffen buren werden gerustgesteld dat de schade met hen zou worden geregeld. Voor de klassen werden noodoplossingen georganiseerd nu er 3 lokalen onbruikbaar waren voor enige tijd.

Er werd gewerkt aan een begroting. De begroting kwam half april: € 50.000! Terwijl we geen buffer hebben voor calamiteiten als deze. En terwijl hier veel aandacht getrokken wordt naar andere noden, zoals bijv. de oorlog in Oekraine. Maar we hopen toch dat zal blijken dat Mikondo een groot draagvlak heeft.

We konden half april beginnen om aan de bel te trekken met een verhaal en een streefbedrag. Per mail, op de website en op Geef.nl We schreven o.m. dit in de mail: Uw bemoediging en steun heeft ons al vaker door moeilijke tijden heen geholpen. En zo gebeurde dat ook nu weer!

"Dit mooie project moet toch beslist door kunnen gaan", hoorden we en lazen we.

En:" We voelen ons nauw betrokken bij het slagen van de projecten in Mikondo en willen dit ook bij tegenslagen laten blijken."

Er konden al gauw materialen ingekocht worden: hout, zand, cement en ijzer, en vooral moest er veel mankracht worden ingeschakeld om puin te ruimen. Wel een week lang. Wankele muren werden verwijderd. Extra steun werd aangebracht onder een provisorisch dak.

Op 6 april ontvingen we van de vrijwilligers van Books4Life in Groningen de opbrengst van hun boekenverkoop: € 5.850. Het was aanvankelijk bedoeld voor lesmateriaal, maar er was alle begrip voor dat we nu een andere prioriteit hadden:
Herstel Stormschade! Het begin van de weg omhoog. Stichting Hands & Feet besloot spontaan de hele maand mei actie te voeren voor dit doel.

Op onze website en op Geef.nl gaan we de stand bijhouden met een thermometer.
En dat ging daarna zo:
Eind april € 10.180 opgehaald
16 mei € 18.140 opgehaald
23 mei € 22.540 opgehaald
31 mei €24.870 opgehaald
28 juni € 49.867 opgehaald
Na nog geen drie maanden € 50.000 opgehaald!

We zijn diep dankbaar voor alle reacties op onze inzameling. En het stopt niet. Er zijn ons nog beloftes gedaan.
Het herstelwerk schiet goed op. ( Let wel: al deze foto’s zijn recent, nl. van 4 juli 2022)
Veiligheid is voor alles het motto. Veilig tegen ongelukken, veilig tegen diefstal met inbraak.

Het achterste lokaal is een meter groter geworden en de kamer van de prefect kleiner. De dakspanten zijn geheel nieuw gemaakt van 1e kwaliteit hout. Het golfplaten dak is van de allerbeste kwaliteit. Er is nu een grote zolderruimte die bergruimte kan worden, met toegang vanuit de kamer van de prefect. (Tot nu toe was er geen plaats voor).

In plaats van de zware betonnen vensterramen zijn nu voor beide zijden ijzeren vensters gemaakt. Voor de frisse lucht komen er lamellen, en tegen inbraak "antivols" (tralies). Het geluid van de straat zal niet meer zo hinderen tijdens de lessen, omdat de gang nu tussen de lokalen en de muur aan de straatkant is gelegen ( i.p.v. de galerij aan de binnenplaats). Er zijn 2 ijzeren deuren gemaakt: een boven aan de trap en een naar de kamer van de prefect.


lessen en administratie gaan door ondanks alles!

Er moet nog veel gebeuren, en daar zullen we nog zeker verslag van doen. Nu al is duidelijk b.v. dat voor arbeid niet 3 weken, maar 6 weken gerekend moet worden.

Dat zijn grote posten.
Het ziet ernaar uit dat de begroting zal worden overschreden, dus wat nu nog binnen komt zal ook nog aan dit doel besteed worden.


Afgelopen januari lanceerden we het Project Renovatie. Dat betreft andere lokalen en ruimtes van dezelfde school LA TULIPE, waar 1200 leerlingen onderwijs krijgen. Dat doelbedrag is nog niet gehaald en dat komt ook doordat we onze handen vol hadden aan Herstel Stormschade. - Maar zo gauw mogelijk gaan we daar mee verder.

Voel je je ook geïnspireerd door wat er in Mikondo met eenvoudige middelen gedaan wordt door onze partner?

Benieuwd naar de laatste ontwikkelingen in het mooie project? Blijf dan op de hoogte via de website
en de BLOG van Mieke daarop. Let op je mailbox, of geef alsnog je emailadres door aan
vriendenvanmikondo@gmail.com Doneren kan hier

17 mei - Herstel van de stormschade aan de school in Mikondo.

Dankzij snelle donaties konden materialen worden ingekocht, zoals hout, golfplaten voor het dak, ijzer en cement, zand etc. De nodige dakspanten zijn al gemaakt en staan klaar.

De inzameling gaat door.  Het werk moet kunnen worden afgemaakt. Vandaag was reeds 42% van het doelbedrag gehaald: € 21.465. De donaties voor dit doel kwamen van 39 personen, 9 diaconieën, 2 fondsen en 1 gemeente (Deventer).

U kunt nog een steentje bijdragen en/of dit bericht delen!


April 2022 – Averij

Eind maart is het schoolgebouw van LA TULIPE getroffen door natuurgeweld. De schade is zo groot, dat we even helemaal de kluts kwijt waren, zowel hier in Nederland als helemaal natuurlijk onze partner in Mikondo. Een catastrofe!


Enkele reacties: ...vreselijk dat er zoveel schade is, bidden dat het snel hersteld wordt .Dat mag toch niet! Dat prachtige, gezonde project! ...Zoveel mensen die al hun energie en veel geld er jaar in jaar uit in hebben gestoken.

Inderdaad, al zoveel succes behaald om in situaties van extreme armoede toch duizenden families goed te helpen met gratis onderwijs voor hun kinderen. Met zoveel liefde en zorg samen zulke mooie resultaten bereikt ...En nu dit!

Wat is er gebeurd?

Mieke vertelt op haar Blog hoe ze het hoorde van de projecthouder Papy. Toen hij haar eind maart belde, zei hij maar 1 woord, heel zachtjes: "catastrofe!". Hij stuurde wat foto's en langzaam drong het tot haar door hoe ernstig het schoolgebouw beschadigd was.

...Maar een groot geluk bij een ongeluk: het was op zaterdag en zondag, dus geen kinderen in school! Wel raakte een man gewond die stond te schuilen onder de luifel. Vallend puin uit de muur trof zijn schouder en hij is opgenomen in het ziekenhuis. Zijn motor is ook kapot.

Extreem weer.

Het gebeurt vaak in die omgeving, dat door enorme windvlagen en zware regens huizen instorten en daarbij soms hele gezinnen omkomen, als ze in de slaap verrast werden. Zulke tropische buien worden niet voorspeld door zoiets als de KNMI, met codes rood of oranje. Het is ook heel plaatselijk. Het kan in de ene wijk helemaal niet opgemerkt zijn en even verderop dramatische gevolgen hebben. Nog afgelopen december verloor een van de meisjes uit de hoogste klas van La Tulipe het leven, toen ze in de nacht, in het duister haar broertjes en zusjes evacueerde en daarbij zelf in een put viel die onzichtbaar was door de overstroming en het duister. N.B. in Mikondo is vrijwel nergens elektriciteit buiten de Hoofdstraat.

Maar nu "onze" school. Wat is er nodig?

De lessen moeten doorgaan. Examens staan voor de deur. De ruimte is in gewone doen al krap, en nu nog erger. De lokalen op de eerste etage moeten dus snel weer onder dak, en de muur aan de straatkant verstevigd, zodat het geheel tegen een stootje kan. De kinderen moeten niet in een onveilige omgeving les krijgen. Dat betekent dus oppassen dat er niet wegens geldgebrek voor goedkope oplossingen wordt gekozen. En dan moet het er ook weer netjes uitzien. De materialen hout, spijkers, cement, beton en betonijzer, verf zijn nodig (en ook behoorlijk duurder geworden deze maanden). Het werk zal worden uitgevoerd op korte termijn en in korte tijd. Dat betekent letterlijk dag en nacht doorwerken. Voordeel van de nacht: geen kinderen en op straat minder verkeer. Kost wel extra brandstof (voor het aggregaat, voor licht). En uiteraard zorgen voor de inwendige mens (maaltijden). De jongens van ARAMBE zijn nodig om de aannemer te helpen en staan klaar om hard mee te werken.

Tja, dan is er dus een groot bedrag bijeen te brengen voor ons hier in Nederland.

Hoe redden ze dat?

Intussen gaan de lessen zo goed mogelijk door. De eerste helft van de dag de jongere kinderen, en in de middag de middelbare school. De meesters en juffen doen hun uiterste best. De veerkracht van het team in LA TULIPE is bewonderenswaardig!

De vraag aan ons is helder: pakken we de uitdaging aan om een groot bedrag in te zamelen?
Natuurlijk! Omdat er voor deze schoolkinderen geen ander hulp is dan de onze.

Er is al een begin. BOOKS4Life Groningen doneerde € 5.850 en ging ermee akkoord dat dit gebruikt wordt om de onkosten voor herstel stormschade te bestrijden. Zie onze actiepagina.

We mailden over de stormschade naar 186 adressen. Van 16 daarvan kregen we binnen een week een donatie, tot een totaal van € 2.915. - Van drie Fondsen die ons hun steun gaven bij het project Renovatie Schoolgebouw 2022 (gedateerd januari 2022) hebben we toestemming gevraagd en gekregen om zo nodig hun donatie in te zetten voor herstel van de schade die eind maart is ontstaan door de stormen. Dat hebben we dus achter de hand als de inzameling erg tegenvalt.

De inzameling gaat om een heel groot bedrag (totaal € 50.000) zodat we alles op alles zetten om in brede kring aandacht en hulp in een of andere vorm te vragen voor dit prachtige project. Binnen 2 maanden het doel bereiken, lukt dat?

De achterban van Vrienden van Mikondo in actie Ieder kan zijn of haar steentje bijdragen aan het Herstel van de Stormschade aan de school LA TULIPE in Mikondo.

*Je kan overmaken naar NL37INGB0009394095, t.n.v. Stichting Vrienden van Mikondo. Als je daarbij vermeldt "herstel stormschade", komt je donatie 100% ten goede daaraan.

*Je kan online geven bij Geef.nl en daar naar de meterstand kijken hoeveel op dat moment in totaal is binnengekomen in deze actie. *Je kan daar (bij Geef.nl) onze oproep DELEN op je Facebook en/of per Whatsapp.

*Je kan onze oproep en/of de website mikondo.nl ook zelf verspreiden (forward to a friend) per email.

*Je kan je (al of niet samen met een paar anderen) laten sponsoren bij een activiteit of uitdaging (challenge) en daar veel tamtam bij maken.

*Je kent misschien wel iemand aan wie je kan vragen de opbrengst van een bepaalde activiteit/challenge te verdubbelen.

Tot slot nu even: Help mee deze inzameling tot een succes te maken. Volg de actualiteit, de steunbetuiging en de verhalen van de "ambassadeurs" op https://www.mikondo.nl/akties/akties.html en stuur ons jouw tip die goed werkt, of hoeveel mensen jij hebt verteld over deze actie en/of wat jou opvalt: aan vriendenvanmikondo@gmail.com of Mieke op Whatsapp 06 30756041.

NAAR BOVEN

Lees hier de vorige afleveringen van het Mikondo nieuws.Tel 0521381925 (Mieke) 0630756041 (whatsapp Mieke) Tel.0570621390 (Dewes en Dinie)


bijgewerkt 21 december 2022
giro